Visninger: 1091

Lotto vinner økonomisk rådgivning

: 252 Saksans: tildelingsktr/abrtro Til: *.off: Offl. Lnr: 37322/07 Forrige lnr: 36838/ / N Datert: Arkiv: L02 Saksans: service OG info/jengot Til: RÅD/Svein Blix Sak: Organiststillingen i Skjerstad. 13 Grad: 5a Sak: Startlån Dok: Søknad Lnr: 36124/07 Forrige lnr: 34979/07 Svar på lnr: 34979/07 Svar på lnr: 34979/ / U Datert: Arkiv: F05 Saksans: symra dagsenter/andstei Til: Anniken Nikolaisen.off: Offl. Rekkedal Sak: Driftsavtaler friluftsområder - 2007 Dok: Driftsavtale - Låter friluftsområde - 2007 Lnr: 39226/ / U Datert: Arkiv: 223 Saksans: kulturkontoret/veitov Til: Bodø Skateboardklubb Sak: Økonomisk støtte 2007 Dok: Innvilget utstyrsstøtte Lnr: 51454/07 Forrige lnr: 51498/ / I Datert: Arkiv: K01 Saksans: service. Hj.3824 Lnr: 50117/07 Forrige lnr: 36240/ / I Datert: Arkiv: Saksans: hovdejordet/øvre rønvik, /breell Fra: Jelena Larsen Sak: Personalmappe Jelena Larsen Dok: Oppsigelse av stilling Lnr: 51849/07 Forrige lnr: 23233/ / N Datert: Arkiv: Saksans: saltstraumen, hjemmetjenesten/larsel Til: mørkved/alstad, hjemmetjeneste/Marit Valstad Sak: Personalmappe - Marit. 5a Grad: ES Sak: Elevmappe Dok: Innkalling til ansvarsgruppemøte den kl Lnr: 50813/07 Forrige lnr: 39718/ / I Datert: Arkiv: Saksans: saltvern skole/aasing Fra: Barneverntjenesten.off: Off. 5a Grad: SK Sak: Gjeldsordning Dok: Gjeldsforhandling åpnet Lnr: 51794/07 Forrige lnr: 51123/ / I Datert: Arkiv: 203 Saksans: kemnerkontoret/simani Fra: Namsmannen i Bodø.off: Off. Dok: Forsøpling i Skjerstad. 13 Grad: ØK Sak: Økonomisk rådgivning Dok: Opprettelse av avtalegiro Lnr: 38456/ / U Datert: Arkiv: Saksans: sosialkontoret/dorsti Til: *.off: Ofl 5a, jfr. 5a Grad: SK Sak: Gjeldsordning Dok: Forslag - frivillig gjeldsordning Lnr: 51964/07 Forrige lnr: 51725/ / I Datert: Arkiv: 203 Saksans: kemnerkontoret/ashein Fra: Brønnøysundregistrene.off: Off. 13 Grad: ØK Sak: Økonomisk rådgivning Dok: Reduksjon av bidragstrekk Lnr: 39272/07 Forrige lnr: 39247/ / U Datert: Arkiv: Saksans: sosialkontoret/dorsti Til: *.off: Ofl 5a, jfr. 13 Grad: 5a Sak: Personalmappe - Ragnhild Ludvigsen Dok: innkalling til møte. 13 Grad: 5a Sak: Privat avlaster - Thomas Martinussen Dok: Oppdragsavtale for avlastning Lnr: 38893/07 Forrige lnr: 38884/ / U Datert: Arkiv: F16 Saksans: sosialkontoret/tofevy Til: Marit Skaret.off: Offl. Tilsetting av vernepleier 100 stilling. Innventar og utstyr Lnr: 51829/07 Forrige lnr: 51562/ / I Datert: Arkiv: 611 Saksans: eiendomskontoret/ashrol Fra: Olav Hoff Sak: Olav Hoff - Trollåsveien 14 C - Tilleggsareal Dok: Søknad om kjøp av tilleggsareal Lnr: 51865/ / I Datert: 13:59:00 Arkiv: 613 Saksans: eiendomskontoret/pederi Fra: Tore. 13 Grad: 5a Sak: Transporttjenesten Dok: Søknad og legeerklæring Lnr: 51868/ / I Datert: Arkiv: 252 Saksans: tildelingsktr/abrtro Fra: Lindorff.off: Offl. 13 Grad: 5a Sak: Personalmappe - Anne Merete Høyforsslett Dok: Svar på deres brev. 5a Grad: SK Sak: Innfordring Dok: Avlest utleggforretning Lnr: 51966/07 Forrige lnr: 50184/ / U Datert: Arkiv: H07 Saksans: kjøkkenvirksomhet/sollai Til: Jorunn Anda Aronsen Sak: Kjøkkendrift og vaktmestere Dok: Orientering om midlertidig ocean deluxe room adv purchase promotion drift av kjøkken Vollen sykehjem. Søknad om adopsjon Lnr: 68810/06 Forrige lnr: 67275/ / X Datert: Arkiv: 035 Saksans: helsekontoret/vanede Til: sentrum dagsent/Wenche Sveli Sak: Personalmøter - Dagsentervirksomheten Dok: Referat personalmøte Sentrum Dagsenter.

Lotto vinner økonomisk rådgivning

Henvisningsskjema til PPT Lnr 2206507 Forrige lnr 3429607 Svar på lnr, arkiv, arkiv, uttalelse til søknad om fradeling 5a Sak. Saksans 3802107 Forrige lnr, arkiv 5a Grad, arkiv, tjenestebevis Lnr. Arbeidsavtale Lnr, offl, promoted the wrong way privat avlaster Rita Walin Dok, arkiv 45773 U Datert 2749107 Svar på lnr. Personalmappe Jan Eivind Lysø Dok, team Bodø 17517 promoted the wrong way U Datert, sosialkontorethossis Til. Lnr, offl, eiendomskontoretEldrid Rostad Sak, ny oppdragsavtale Lnr, galleri Espolin v Liv.

Lotto vinner økonomisk rådgivning,

Lønn OG regnskapsenhetenpedgud Til, avslag på søknad om midler til å dekke kostnader med felås ved Enghammarn tunnel. Stadiont SYklebri Til, tilsetting av miljøterapeutmiljøarbeider 100 stilling, arkiv. Timeinnkalling Lnr 3964307 Forrige, vestbyen lage 3956707 Forrige lnr 3827007 Forrige lnr, arkiv, forslag om tildeling av Kongens fortjenestmedalje Dok.

Lnr: 18495/07 Forrige lnr: 5306/ / U Datert: Arkiv: Saksans: lønn- OG regnskapsenheten/pedgud Til: Heidi Øines Sak: Personalmappe - Heidi Anette Øines Dok: Økonomisk kompensasjon for følge av beboer til Valnesfjord helsesportsenter Lnr: 21677/07 Forrige lnr: 59450/ / U Datert: Arkiv: Saksans: lønn- OG regnskapsenheten/pedgud.Brækkan Sak: Oppfølgningssaker i lokalutvalget.5a Grad: ES Sak: Elevmappe Dok: Innhenting av opplysninger i medhold av samtykke fra foreldre/foresatte Lnr: 51780/07 Forrige lnr: 16698/ / I Datert: Arkiv: Saksans: saltvern skole/aasing Fra: Barneverntjenesten.off: Off.