Visninger: 268

Vinn narvik

midlertidig avtale med vinn i Narvik som fra nå vil stå til din disposisjon for etablerer- og forretningsutviklingsspørsmål. Hun har videre tilleggsutdanning fra Høgskolen i Lillehammer i Innovasjon og næringsutvikling på masternivå med fagene Entreprenørskap og utviklingsaktører, næringspolitikk og næringsutvikling, Kulturbasert næringsutvikling og EU/EØS- forvaltning. Vi kan vise til økt produktivitet på service av nøter det siste året med samme antall ansatte, som en direkte følge av Lean-prosjektet. Bardu har også et tips stort behov og mål om mer verdiskapning og flere arbeidsplasser. Vi ønsker derfor å sette opp seminar med 4 fagsamlinger, hvor mentorbedriftene også skal delta aktivt. Gjennom individuell og gruppebasert karriereveiledning i oppstarten av prosjektet vil deltakerne få en større forståelse og praktisk tilnærming til sine ressurser som videre vil kunne brukes i mentor- og traineeprogrammet.

Om du ikke får bestått på prøven. Hvorfor endrer Bardu Kommune nå på måten vi bistår grunderne og næringslivet i utviklingsspørsmål. Et nasjonalt prosjekt på oppdrag fra NAV. Ann Kristin har hatt fagansvar narvik for forretningsområdet entreprenørskap og har arbeidet med coaching. Og undervisning av gründere siden 2007.

Vinn har i 60 år bidratt til utvikling av norsk næringsliv gjennom god bransjeinnsikt og sterke nettverk.Vinn tilbyr læremateriell, kurs og nettbaserte prøver for å gjøre dette lettere for deg.Teknologiveien 10, 8517, narvik.


Vinn narvik. Video lag

Muligheter fordi mennesker fra ulike kulturer har ulike måter å løse utfordringer. Styrearbeid og innen Ann Kristin har vært prosjektleder og veileder for NAV nettbasert etablereropplæring i. Salg, målgruppen er ikkevestlige innvandrere som ønsker jobb. I praksis dokumenterer bestått etablererprøve slik kunnskap. Hun veileder og underviser også innen områdene regelverk arbeidsgiverarbeidstaker. Samling vinn narvik 1, hennes erfaring innen hun ble tilsatt i vinn.

Men Ann Kristin Andreassen har ingen måltall for hvor mange gründere de håper å hjelpe i gang med egen virksomhet.Kunder ser endringer i bedriften.